Systeembehandeling

Wij werken vanuit de methodiek Geef me de 5® en kijken dus altijd met de zogenaamde Autibril op. Met behulp van deze manier van kijken en door middel van Video Interactie Analyse Autisme leren we gedrag te koppelen aan het autistisch waarnemen en denken. Hierdoor kunnen we beter afstemmen op wat er nodig is met als doel dat het kind of de adolescent zich zo zelfstandig als mogelijk kan ontwikkelen.

Naschoolse begeleiding

Tijdens de naschoolse begeleiding leert de jongere plannen en organiseren en welke strategieën daarbij gebruikt kunnen worden. De verworven competenties zijn nuttig bij activiteiten zoals het maken van schoolwerk en het juist hanteren van een agenda of andere planningssystemen. Daardoor leert de jongere hoe het de regie over zijn leven kan krijgen en behouden en daarmee kan doorgroeien naar een grotere mate van zelfstandigheid. Wij vinden goed afstemmen met ouders en het systeem van de jongere belangrijk met als doel dat de vaardigheden van het kind worden geïntegreerd en gegeneraliseerd.

Begeleid wonen

De gespecialiseerde woonbegeleiding is voor jongeren vanaf 18 jaar met autisme of vergelijkbare problematiek. Autimaat huurt via Sité kleine, reguliere woningen in Doetinchem. In deze woning vindt de gespecialiseerde begeleiding plaats.