Even voorstellen: CASS

Om praktische redenen is er binnen Geef me de 5 voor gekozen om niet telkens in herhaling te vallen door te spreken of te schrijven over de persoon, de jongen, het meisje, de puber, bejaarde, man of vrouw met autisme of Autisme Spectrum Stoornis, maar deze te vervangen door CASS. Met CASS bedoelen wij dus iedere persoon met de diagnose Autisme Spectrum Stoornis.

Breder toepasbaar dan alleen ASS

De naam CASS staat voor iedereen met autisme en daarnaast ook voor iedereen die extra duidelijkheid nodig heeft. Professionals geven aan dat alle doelgroepen die extra duidelijkheid behoeven profiteren van de methodiek Geef me de 5. Te denken valt hierbij aan: demente bejaarden, mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), kinderen in regulier en speciaal basis- en voorgezet onderwijs. De methodiek heeft zich reeds alom bewezen binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Professional/opvoeder en CASS

De professional of opvoeder leert in de methodiek Geef me de 5 de Autibril opzetten. Hiermee wordt bedoeld dat deze persoon leert hoe CASS zijn informatie verwerkt en hoe zijn autistisch denken werkt. Met deze kennis kan men als het ware door de ogen van CASS zien hoe hij de wereld ervaart en wat hij nodig heeft om deze te begrijpen: de Autibril opzetten!