Auti-communicatie®

De communicatie met CASS moet afgestemd zijn op zijn wijze van contact maken en begrijpen, voortkomend uit zijn informatieverwerkingsstoornis. Deze specifieke communicatie met CASS heet: Auti-communicatie. Deze is onderverdeeld in Basis Auti-communicatie en de verschillende Auti-communicatie technieken.

De Basis Auti-communicatie is ontwikkeld om in de dagelijkse communicatie af te stemmen op CASS. De Auti-communicatie technieken zijn technieken om samenhang aan te brengen voor CASS. Beiden zijn in het boek Auti-communicatie beschreven. De ruimte is hier te beperkt om beide uitvoerig te behandelen.