Wat is de Autibril?

De Autibril staat voor het inleven in het waarnemen en denken van CASS.
Met de Autibril op begrijpen dat CASS bijvoorbeeld onder- of juist overgevoelig is op zijn zintuigen, hij taal letterlijk neemt, niet tegen teveel prikkels kan en weerstand heeft tegen veranderingen.

Met de Autibril kun je al het gedrag van CASS verklaren vanuit zijn waarneming en informatieverwerking. Zoals bijvoorbeeld zijn humor, onhandigheid, taalgebruik, boosheid, tics, fascinaties en al zijn andere sterke en zwakke punten.