Basishouding opvoeder / professional

Omdat het bij Geef me de 5 gaat over de omgang met CASS is de basishouding en de zelfreflectie van de opvoeder of professional van doorslaggevend belang voor het succes.

Een onvoorwaardelijk geloof in het feit dat CASS het niet expres fout doet is essentieel. Dat het onmacht is en niet onwil. Als CASS iets nog niet kan of begrijpt, dan is er nog iets onduidelijk of onvoorspelbaar voor hem. Met behulp van Auti-communicatie kan duidelijkheid en voorspelbaarheid voor CASS gecreëerd worden. Visualisatie is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Eigen emoties van de opvoeder of professional dienen CASS niet altijd en zullen geparkeerd moeten worden. We noemen dit ‘rits dicht’. Hierdoor kan 100% afgestemd worden op CASS.