Actueel

« Terug naar overzicht

Cirkel van Autisme Spectrum Symptomen

15 januari

Alle gedragskenmerken van autisme in één model.

Onze kennis over wat autisme is, is inmiddels aardig uitgebreid. Colette de Bruin schreef er het boek ‘Dit is autisme’ over, met wetenschappelijke onderbouwing van dr. Fabiënne Naber. Ze ontdekten dat acht storingen in het brein de oorzaak zijn van autistisch gedrag.

Toch geven de kenmerken van autisme die gebruikt worden om de diagnose te stellen een te eenzijdig beeld, is te lezen in het laatste hoofdstuk van het boek. Die kenmerken beschrijven namelijk vooral het gedrag dat je bij jongens met autisme ziet. Er zijn ook kenmerken die je niet terugziet in de diagnostiek (DSM-5), maar die wel regelmatig voorkomen bij mensen met de diagnose ASS, vooral bij meisjes en vrouwen.

Colette en Fabiënne ontwikkelden daarom de ‘Cirkel van Autisme Spectrum Symptomen’, waarin ze alle gedragskenmerken van autisme samenbrengen. Om dit nieuwe model wetenschappelijk verantwoord verder te kunnen uitwerken, hebben we afgelopen zomer een oproep gedaan om mee te doen aan een onderzoek. Ruim 1500 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is fijn, want met de informatie die daaruit volgt kunnen we alle kenmerken die bij autisme horen nog beter specificeren, zodat iedereen uiteindelijk zijn eigen ‘unieke streepjescode van gedragskenmerken’ in beeld kan brengen.

Het onderzoek is nog is volle gang, maar via deze weg willen we graag alle mensen bedanken die de vragenlijst hebben ingevuld.

Meer informatie over de Cirkel van Autisme Spectrum Symptomen vind je op deze poster.

Je kunt hem ook in het Engels downloaden.