Gemeenten

Treffende aanpak bij autisme

Uw gemeente kan het verschil maken voor talloze gezinnen

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het voorkomen van problemen die voortvloeien uit autisme: met een effectief preventiebeleid kunnen zij ouders zelfredzamer maken in de begeleiding van hun kind en zo de kosten voor een intensiever zorgtraject besparen.

De Geef me de 5 Basiscursus blijkt daartoe een bewezen effectief instrument. Deze cursus vergroot de kennis over autisme bij ouders, geeft hen tools die helpen om te gaan met de dagelijkse problemen in het opvoeden van een kind met autisme en is levensbreed inzetbaar. Daarnaast leren ouders hoe ze de eventuele toekomstige problemen het hoofd kunnen bieden en hoe ze hun kind kunnen begeleiden naar meer zelfstandigheid, thuis en in de maatschappij.

De voordelen in een notendop:

Klik om te vergroten

 

Wetenschappelijk bewezen effectiviteit

De Geef me de 5-methodiek is ongeveer twintig jaar geleden ontwikkeld door orthopedagogisch gedragsdeskundige Colette de Bruin. Deze wetenschappelijk onderbouwde methodiek biedt praktische handvatten aan ouders en begeleiders. Dit heeft de levens van duizenden mensen met autisme positief veranderd.

Recent onderzoek toont aan dat de Geef me de 5 Basiscursus al op korte termijn leidt tot significante verbetering van ouder-kind interacties, betere opvoedkwaliteiten van de ouders, meer positieve ervaringen in het opvoeden en minder gezondheidsklachten. 

De Geef me de 5 Basiscursus preventief geven aan gezinnen met een kind met autisme leidt volgens het onderzoek tot:

  • minder gedragsproblemen bij het kind
  • minder stress bij de ouders
  • en uiteindelijk betere maatschappelijke participatie van het hele gezin.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen gemeenten die de Geef me de 5 Basiscursus hebben aangeboden aan ouders. De effectiviteit van de cursus is onderzocht met behulp van vragenlijsten en gedragsobservaties tussen ouder en kind voorafgaande en na afloop van de Basiscursus.
Download hier het volledige onderzoeksrapport ‘Effectiviteit van de Geef me de 5 Basiscursus

 

Over de Geef me de 5 Basiscursus

De Geef me de 5 Basiscursus bestaat uit vier lesdagen, verspreid over vier maanden.

Ouders leren er anders kijken naar hun kind met autisme; zij krijgen inzicht in de oorzaken van het gedrag van het kind, leren daarop hun aanpak af te stemmen en leren anders communiceren. Het kind voelt zich begrepen, conflicten worden voorkomen en er ontstaat ruimte voor ontwikkeling. Geef me de 5 zorgt dat ‘overleven’ ‘leven’ wordt.

De Geef me de 5 Basiscursus leert ouders als het ware de ‘gebruiksaanwijzing/handleiding’ van hun eigen kind te lezen. De cursus is een combinatie van theorie en praktijk. Tijdens de cursus krijgen ouders ruim de gelegenheid om te oefenen. Na iedere cursusdag krijgen zij de opdracht om het geleerde thuis toe te passen. De volgende cursusdag is er ruimte voor evaluatie met de trainer. Tijdens de cursus wordt gebruikgemaakt van ‘Video Interactie Analyse Autisme’: ouders kunnen situaties in hun eigen gezin filmen en deze inbrengen in de cursus. De film wordt vervolgens stap voor stap tot in detail bekeken waardoor ouders – naast het feit dat ze feedback van de trainer ontvangen – zelf leren zien hoe hun kind op hun gedrag of communicatie reageert en wat ze daarin volgens de Geef me de 5-methodiek kunnen veranderen. Op deze manier kunnen ouders samen met de trainer oplossingen zoeken voor de problemen die er binnen het gezin spelen. De ouders worden competente opvoeders en hun vertrouwen wordt versterkt.

Kosten

De kosten voor het inzetten van de Geef me de 5 Basiscursus bedragen een fractie van de kosten van een intensiever zorgtraject. De kosten voor de cursus zijn € 558,- p.p. Per cursus kunnen maximaal 24 personen deelnemen.

Uw collega’s informeren over
de Geef me de 5 Basiscursus?

Download hieronder documenten om te delen.

Informatie sheet
Infographic
'Effectiviteit van de Geef me de 5 Basiscursus'

Samenvattend

De Geef me de 5 Basiscursus past goed in een preventieve aanpak. Onder meer om de volgende redenen:
  1. De cursus is gericht op het bekwamen van de ouders en/of de omgeving van het kind. Het doet een beroep op de ‘eigen kracht’ en verantwoordelijkheid van de ouders. Zij leren hoe ze huidige en eventuele toekomstige problemen het hoofd kunnen bieden en hoe ze hun kind kunnen begeleiden naar meer zelfstandigheid, thuis en in de maatschappij.
  2. Door de omgeving van het kind te bekwamen, ontstaat er ruimte voor ontwikkeling en groei tot zelfstandigheid in alle levensfases. Hiermee wordt in veel situaties voorkomen dat zwaardere en duurdere zorgtrajecten nodig zijn.
  3. Ouders bouwen dankzij de cursus een nieuw netwerk binnen de eigen gemeente. Een netwerk van ouders die kampen met dezelfde problemen en die elkaar steunen en adviseren.

 

De Geef me de 5 Basiscursus preventief inzetten binnen uw gemeente?

Neem contact op met Manon Knook voor een vrijblijvend gesprek. 06 – 42889348 m.knook@geefmede5.nl.