Privacyverklaring

Privacyverklaring van Geef me de 5 B.V. te Doetinchem,
 

Download PDF

 

Privacyverklaring Geef me de 5 B.V.

Versie 22 juni 2022

 

In deze verklaring

  • Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welk doel?
  • Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt?
  • Wat wij met uw gegevens doen.
  • Gegevensdeling met derden
  • Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?
  • Inzage, correctie en verwijdering
  • Technische beveiliging
  • Aansprakelijkheid
  • Wijzigingen in deze Privacyverklaring
  • Heeft u vragen of een klacht?

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welk doel?

Geef me de 5 B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een product of dienst afneemt en daarvoor gegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens vragen wij u met een doel;

 

 

Van wie

Gegevens

Doel

1

Klant webshop

NAW gegevens, telefoonnummer

e-mailadres, betaalgegevens.

 

Product kunnen leveren, tickets en bestelinformatie kunnen toesturen, betaling kunnen verwerken, gebruikersaccount inrichten, voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals  informatie voor de belastingaangifte

2

Cursisten

Aanvullend op klant webshop; Geboorte datum, geboorte plaats, dieetwensen, accreditatie gegevens, aanwezigheid. 

 

Bij betaling via een PGB: BSN cursist, naam en BSN PGB budgethouder, type afgegeven indicatie

Inschrijving kunnen completeren, lunch verzorgen, certificaat kunnen verstrekken met juiste gegevens voor accreditatie, cursusadministratie werkzaamheden uitvoeren.

 

Bij betaling via een PGB:  nodig is voor vergoeding via de SVB.

3

Studenten

Aanvullend op klant webshop; Geboorte datum, geboorte plaats, dieetwensen, accreditatie gegevens, curriculum vitae, werkgeversverklaring, relevante diploma’s en/of EVC verklaring, aanwezigheid, voortgang opleiding en resultaten toetsing.

Inschrijving kunnen completeren, lunch verzorgen, diploma kunnen verstrekken met juiste gegevens voor accreditatie, opleidingsadministratie werkzaamheden uitvoeren,

4

Contactpersoon organisatie of bericht vanaf contactformulier

Voor- achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres organisatie.

Administratie werkzaamheden uitvoeren, informatie/offertes toesturen en contact opnemen m.b.t. scholingsaanvragen en geplande scholingsactiviteiten.

5

Website bezoeker

Website gebruik, deze gegevens  worden geanonimiseerd verwerkt

Analyseren van website gebruik met als doel het kunnen verbeteren van de website.

6

Nieuwsbriefabonnee

Voor- en achternaam,
e-mailadres.

Versturen van de nieuwsbrief aan degene die zich expliciet heeft aangemeld.

 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt?

Geef me de 5 verwerkt enkel bijzondere/gevoelige persoonsgegevens wanneer u hiervoor expliciet toestemming verleent. Het betreft beelden die u gemaakt heeft en die enkel worden verwerkt indien hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door alle mensen of de beelden vanaf 12 jaar en/of diens wettelijk vertegenwoordiger wanneer het kinderen en/of jongeren betreft jonger dan 16 jaar.

 

Wat wij met uw gegevens doen

Uw gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde of gekochte diensten en goederen te kunnen leveren, onze administratie te kunnen voeren, verantwoording te kunnen afleggen bij bijvoorbeeld belastingaangifte of het gaat om gegevens die wij moeten verzamelen om aan de eisen voor de accreditaties en erkenningen van onze cursussen en opleidingen te voldoen. Cookies worden geanonimiseerd verwerkt en enkel gebruikt om websitegebruik te analyseren om zo onze website te kunnen optimaliseren.

 

Gegevensdeling met derden

In opdracht van Geef me de 5 B.V. kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Geef me de 5 B.V. maakt afspraken met deze partijen om vertrouwelijk en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Deze afspraken worden met deze partijen contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’ of in hun privacyverklaring.
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Geef me de 5 B.V. kan uw persoonsgegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Geef me de 5 B.V. bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geef me de 5 B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geefmede5.nl. Geef me de 5 B.V. wil u er tevens op wijzen dat u gerechtigd bent om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Technische beveiliging

Geef me de 5 B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een van de maatregelen is het gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast is uw account afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

Aansprakelijkheid

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Als u besluit om websites te bezoeken of gebruiken via de links op onze websites, dan is dit op eigen risico. De websites van derden hebben hun eigen privacyverklaring. Wij adviseren om deze zorgvuldig door te lezen voor u aan o f via hen persoonsgegevens verstrekt. Geef me de 5 B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum onderaan vermeld en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

 

Heeft u vragen of een klacht?

 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of e-mail sturen naar info@geefmede5.nl.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@geefmede5.nl.

Mochten wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl