Post-hbo-opleiding Geef me de 5

Word de autisme-deskundige in jouw organisatie

Leer de Geef me de 5 methodiek toepassen in jouw eigen werkveld met onze eenjarige post-hbo-opleiding Geef me de 5. Leer de theoretische kaders én praktische tools tijdens 17 inspirerende dagen in een groep van 24 gemotiveerde en professionele studenten uit het onderwijs en de zorg.

“Geweldig om Geef me de 5 onder professionele begeleiding je eigen te maken. Al tijdens de lessen zie ik de kinderen voor me waarbij ik het kan inzetten.”

(post-hbo-studente, werkzaam in het onderwijs)

De 4 eindtermen

1.

Je hebt een professionele houding volgens de visie en kernwaarden van de methodiek Geef me de 5. Je bent in staat vanuit deze basishouding met respect te reflecteren op je eigen gedrag en het gedrag van anderen.

2.

Je beheerst de volledige theorie en de theoretische onderbouwing van Geef me de 5. Je hebt kennis van de oorzaken van ASS op neurobiologisch en neuropsychologisch niveau en kennis van de invloed vanuit de context en het systeem.

3.

Je kan de verschillende ontwikkelingsniveaus van een persoon herkennen en hierop afstemmen. Je herkent de oorzaak van problemen bij autisme en het systeem en weet deze problemen te vertalen naar een hulpvraag.

4.

Je bent in staat om methodisch te werken volgens Geef me de 5 en de geleerde theorieën, modellen, technieken en de Geef me de 5 visie toe te passen in de eigen werkpraktijk. Vervolgens kan je op maat doelen stellen en gekoppeld hieraan specifieke en unieke interventies voor en bij de persoon met autisme inzetten, evalueren en waar nodig bijstellen. Je bent in staat een passende interventie volgens Geef me de 5 in te zetten in samenspraak met andere betrokkenen.

Specificaties

Inhoud

De opleiding

Wanneer je als professional de Geef me de 5 methodiek wil kunnen toepassen bij al jouw cliënten of leerlingen, dan is de door CPION erkende post-hbo-opleiding Geef me de 5 wat voor jou! In 4 modules, verspreidt over 17 lesdagen en een examendag, zullen verschillende enthousiaste docenten hun expertise in Geef me de 5 met jou delen. Ook Colette de Bruin, ontwikkelaar van de methodiek, verzorgt een dagdeel.

De inhoud van de lessen bestaat uit de onderliggende theorie van de methodiek, wetenschappelijke onderbouwingen en het methodisch en praktisch toepassen van Geef me de 5.

Voor elke les bereid je de literatuur voor, die in de les wordt behandeld en gekoppeld wordt aan de praktijk middels videobeelden, sprekende voorbeelden en veel oefeningen. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen die een actieve houding van jou als student vragen. Doordat je vanaf het begin werkt met eigen voorbeelden en eigen filmbeelden, leer je snel en praktisch het geleerde in je eigen werkveld te implementeren.

In VIAA dagen en bij de presentaties van je portfolio werk je in kleine groepen. In deze groepen is ruimte voor je vragen en krijg je persoonlijk feedback. Je leert van elkaar en met elkaar hoe je Geef me de 5 kan inzetten!

Wil je meer weten over de inhoud en opbouw van de opleiding, klik dan hieronder voor de inhoud per module.

In de eerste module van de post-hbo-opleiding staan we uitgebreid stil bij de visie van Geef me de 5. We gaan in op de oorzaken en verklaringen van Autisme Spectrum Stoornissen. We bespreken recente onderzoeken naar de neuropsychologische en neurobiologische oorzaken van autisme. Je leert en ervaart wat de gevolgen zijn van de informatieverwerkingsstoornis op het gedrag van je leerling of cliënt met autisme.

In de tweede module bespreken we het methodisch werken van Geef me de 5. We staan uitgebreid stil bij het bouwen van een basisfundament voor de leerling of cliënt met autisme, omdat dit essentieel is voor zijn veiligheid en ontwikkeling. Een belangrijk onderdeel van het basisfundament is een goede dagstructuur. In deze module leren studenten wat ze moeten doen om een dagstructuur op maat te maken en in te zetten. Hierbij maken we gebruik van Video Interactie Analyse Autisme om de stap van theorie naar praktijk te kunnen maken.

In de derde module worden communicatietechnieken uitgelegd en geoefend om samenhang aan te brengen in het leven van degene met autisme en oplossingen voor problemen te bieden. Deze duidelijke communicatie is tevens een belangrijke voorwaarde voor een stevig basisfundament voor de leerling of cliënt. Studenten leren doorvragen en problemen van hun leerling of cliënt verder te analyseren. Ook in deze module maken we gebruik van Video Interactie Analyse Autisme om te reflecteren op eigen communicatie.

In de vierde en laatste module gaan we verder in op de voorwaarden voor het inzetten van Geef me de 5. Studenten leren onder andere hoe de contextuele hulpverlening hen kan helpen bij het inzetten van de methodiek en bij het ontwikkelen van zichzelf in de professionele rol. Verder staan we stil bij het inzetten van Geef me de 5 bij groepen en in teams. Aan het einde van deze module komt alles samen in een videopresentatie en portfolio-opdracht van de praktijksituatie.

Toetsing

De eerste 3 modules worden afgesloten met een schriftelijke toets en een portfolio-presentatie in subgroepen. De laatste module sluit je af met een portfolio-eindpresentatie. Daarna volgt het schriftelijk examen. Je kunt je inschrijven voor het examen als je hebt voldaan aan het aanwezigheidspercentage en alle schriftelijke toetsen en portfolio-presentaties voldoende zijn beoordeeld. De toetsen en het examen worden beoordeedt door examinatoren. Elke toets, portfolio-presentatie én het examen mogen 1 keer worden herkanst.

Studielast

De studielast van de totale opleiding bedraagt 15 ECTS, dit komt overeen met 413 uur, waarvan 102 contacturen.

Planning

De post-hbo-opleiding 2017-2018 wordt gegeven op de dinsdag van 9.30 tot 17.00. De opleiding start op dinsdag 5 september 2017 in Arnhem, locatie Utrechtseweg 290. Het examen vindt plaats op vrijdag 25 mei. 

Bekijk hieronder alle data en tijden. U kunt de planning ook als pdf downloaden.

Module 1

WAT

WANNEER

BIJZONDERHEDEN

Lesdag 1

5 september 2017

 

Lesdag 2

19 september 2017

 

Lesdag 3

3 oktober 2017

 

Module 2

WAT

WANNEER

BIJZONDERHEDEN

Lesdag 4

24 oktober 2017

Ochtend Toets en Presentaties portfolio module 1

Lesdag 5

7 november 2017

 

Lesdag 6

21 november 2017

 

Lesdag 7

12 december 2017

08:45 Herkansing toets module 1

Module  3

WAT

WANNEER

BIJZONDERHEDEN

Lesdag 8

9 januari 2018

Ochtend Toets en Presentaties portfolio module 2

Lesdag 9

23 januari 2018

 

Herkansingendag

30 januari 2018

Herkansing portfolio’s module 1 en module 2. (Rooster volgt)

Lesdag 10

6 februari 2018

 

Lesdag 11

20 februari 2018

08:45 Herkansing toets module 2

Lesdag 12

6 maart 2018

 

Lesdag 13

20 maart 2018

 

Module 4

WAT

WANNEER

Bijzonderheden

Lesdag 14

3 april 2018

Ochtend Toets en Presentaties portfolio module 3

Lesdag 15

17 april 2018

 

Lesdag 16

1 mei 2018

 

Lesdag 17

15 mei 2018

08:45 Herkansing module 3

Presentaties portfolio module 4

 

 

Afsluitende borrel

 

 

 

Examen

WAT

WANNEER

Bijzonderheden

Examen

29 mei 2018

 

Herkansingendag

19 juni 2018

Herkansing presentaties portfolio’s module 3 en 4

 

 

(Rooster volgt)

Erkenning & accreditatie

Geregistreerde opleiding

De post-hbo-opleiding Geef me de 5 is door CPION positief geadviseerd en is daarmee een officieel SPHBO (Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs) Registeropleiding. Dit houdt in dat de opleiding inhoudelijk is getoetst en onder toezicht staat van het bestuur van de stichting SPHBO.

Studenten die met goed gevolg aan de opleiding hebben deelgenomen, worden opgenomen in het Abituriënten-Register en ontvangen naast een diploma van Geef me de 5 ook een officieel diploma van de SPHBO. Afgestudeerde en geregistreerde personen worden door alle beroepsverenigingen als zodanig erkend.

Accreditatie

Het SKJ heeft de post-hbo-opleiding met 193 punten geaccrediteerd.
Deze opleiding is goedgekeurd door de registercommissie van registerleraar.nl en levert 413 Registeruren op.

Toelatingseisen

Vooropleiding

Je bent in het bezit van een diploma op hbo- of wo-niveau in de zorg- of onderwijssector. Voldoe je niet aan deze opleidingseis? Lees dan verder of je voor een EVC-traject in aanmerking komt.

Werk

Je werkt minimaal 12 uur per week in de zorg of het onderwijs. Je hebt toestemming van je werkgever om mee te werken aan de praktijkopdrachten van de post-hbo of je bent ZZP-er. Je hebt binnen je werk direct contact met mensen met autisme. Je hebt van drie mensen met autisme schriftelijke toestemming om hen gedurende de gehele duur van de opleiding voor verschillende opdrachten te mogen filmen.

Techniek

Je beschikt over een camera en een standaard videobewerkingsprogramma. Je kunt jezelf in je werk met mensen met autisme filmen en deze filmopnames bewerken.

EVC-traject

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Ben je niet in bezit van een relevante hbo- of wo-diploma, dan kun je aantonen dat je over de nodige competenties bezit middels een EVC-traject.
Minimale eis voor dit traject is:

 • Je hebt een mbo-opleiding in de zorg of het onderwijs en 2 jaar werkervaring.
  Of
 • Je hebt 5 jaar werkervaring in de zorg of het onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over het EVC-traject en om je aan te melden.

Inschrijven

Voldoe je aan bovengenoemde toelatingseisen en wil je jezelf gaan inschrijven? 
Inschrijven gaat via deze website. Daarna ontvangen wij graag de volgende documenten  om jouw inschrijving compleet te maken:

Je mailt deze documenten in één mail naar posthbo@geefmede5.nl.  Wij verwerken uw inschrijving binnen 5 werkdagen m.u.v. de zomervakantie.

Kosten

Kosten

Aan de opleiding zijn de volgende kosten verbonden:

 • Lesgeld: € 4.150 (inclusief lunch tijdens alle lesdagen, koffie en thee).
 • Zelf aan te schaffen literatuurpakket van ongeveer € 200.
  De readers, handouts, lesmap en ander studiemateriaal zijn bij het lesgeld inbegrepen.
 • Het examengeld bedraagt € 275. 

De opleiding komt helaas niet in aanmerking voor de lerarenbeurs. 

Betalen

De volgende wijzen van betalen zijn mogelijk:

 • Betaling via factuur. Je ontvangt binnen 14 dagen na inschrijving een factuur voor het volledige bedrag.
 • Gespreide betaling via automatische incasso. Je machtigt Geef me de 5 om het bedrag van de opleiding in tien gelijke termijnen van je rekening af te schrijven.

Dit zeggen anderen over deze opleiding

"Video analyse brengt mij de vertaalslag van kennis naar praktijk"
"Op de universiteit werd deze samenhang niet gegeven."
"Eerst dacht ik: huh, waarom gebeurt dit?"