Geef me de 5 voor Thuis

Je kind heeft een diagnose in het autisme spectrum gekregen. Dit geeft antwoord op veel vragen, maar creëert ook weer heel veel nieuwe vragen. 

Want je kind luistert nog steeds niet en je ziet dat hij het nog steeds moeilijk heeft. Soms zit je met je handen in je haar. Je hebt geen idee hoe het verder moet. Voor je gevoel sta je er als ouders helemaal alleen voor en zijn jullie uitsluitend bezig met overleven. 

De methodiek

“Geef me de 5 ligt bij ons standaard op tafel. Ik pak het er regelmatig bij. Het is zo praktisch.”

Moeder van Jesse (11 jaar)

Colette de Bruin

Uniek en concreet

Colette de Bruin weet als geen ander waar jij doorheen gaat, omdat ze het zelf heeft meegemaakt. Haar persoonlijke missie is dat elk kind zich begrepen voelt en zijn omgeving begrijpt. Doordat de methodiek in de praktijk is ontstaan, is deze heel concreet en voor iedereen toepasbaar, Inmiddels zijn er bijna 150.000 exemplaren van haar boeken verkocht. Voor duizenden ouders is het eerste boek dat Colette schreef, Geef me de 5, hét handboek voor rust in hun leven!

De 5 pijlers van onze methodiek

1.

Autisme begrijpen

Je wilt graag positief contact met je kind. Dan is het belangrijk dat je het autisme van je kind leert begrijpen. Het lukt jouw kind niet om zich aan jou aan te passen. Daarom moet jij je in eerste instantie aan hem aanpassen. Door je te verdiepen in zijn manier van denken, leer je wat hij wil zeggen en wat hij nodig heeft om te kunnen luisteren naar jou.

2.

Positief contact

Je wilt dat er rust komt in je gezin. Dat er een eind komt aan de dagelijkse strijd, waar het hele gezin last van heeft. En dat kan! Als je autisme begrijpt, is de basis voor positief contact gelegd. Je leert je communicatie afstemmen op zijn autistische denken. Wij noemen dat ‘Auti-communicatie’. Begrijpelijke technieken, die je in de praktijk kunt toepassen en je direct resultaat opleveren.

3.

Basisrust creëren

Heb je de eerste twee stappen gemaakt, dan heb je een positieve en veilige basis gelegd om het basisfundament voor de dag in te zetten. Wanneer je kind weet wat het op een dag per moment moet doen en jij weet hoe je hem daarin moet begeleiden, dan zal dat meteen merkbaar zijn aan de sfeer thuis. Ontspanning waarop je verder kunt bouwen. Zo ontstaan er mogelijkheden om als gezin weer dingen te ondernemen.  

4.

Problemen oplossen

Conflicten, daar heb je waarschijnlijk schoon genoeg van. Ze zijn vaak het gevolg van onbegrip. Als je de eerste drie stappen toepast, zijn de conflicten meestal al sterk verminderd. Geef me de 5 helpt je de oorzaak te achterhalen van de conflicten die er dan nog zijn en geeft je tools om daarmee om te gaan. Hiermee worden gelijk conflicten in de toekomst voorkomen, waardoor het thuis gezellig blijft.

5.

Ontwikkeling bevorderen

Je wilt graag dat jouw kind met autisme zich ontwikkelt zoals elk ander kind. Dat hij leert wie hij zelf is, sociale contacten aangaat en een ‘gewoon’ leven kan leiden. Door te leren hoe je zijn ‘ik’ kan ontwikkelen en hoe hij van persoonsafhankelijk zelfstandig wordt, bevorder je zijn ontwikkeling. Met andere woorden: je leert je kind leven, in plaats van overleven! Zodat hij kan stralen!

Zo is Geef me de 5 ontstaan

 1. 1962 - Cactus

  Toen Colette de Bruin geboren werd, gaf haar vader haar moeder een cactus cadeau. “Jarenlang heb ik mij afgevraagd: waarom een cactus? Toen mijn vader uiteindelijk de diagnose Syndroom van Asperger kreeg, heb ik hem gevraagd: ‘Jij gaf mama een cactus bij mijn geboorte cadeau, want…?’ Hij antwoordde: ‘Nou logisch toch meisje, mama werd heel druk omdat jij werd geboren en een cactus hoef je geen water te geven.’ Zo ben ik, zonder dat ik het wist, opgevoed door een vader met autisme. Onbewust heb ik geleerd daar op af te stemmen.” In haar werk werd het haar grootste uitdaging om mensen met autisme te begrijpen en tolk voor hen te zijn naar de buitenwereld toe.

 2. 1982 - Pleegzorg

  “In de afgelopen 35 jaar hebben veel pleegkinderen bij ons gewoond. Sommige al meer dan 20 jaar. Kinderen met een hoge intelligentie, maar ook kinderen met een verstandelijke beperking. Zij hebben mijn visie veranderd in ‘zorgen voor’ waardoor ze van mij afhankelijk blijven, naar ‘zorgen dat’ waardoor ze zelfstandig worden”.

 3. 2004 - Boek ‘Geef me de 5’

  Colette vond het altijd moeilijk om te zien dat mensen met autisme niet begrepen werden. Op een of andere manier begreep zij hen wel. Het heeft haar vier jaar gekost om dat op papier te krijgen. In 2004 kwam het boek ‘Geef me de 5’ uit en in 2006 ‘Auti-communicatie’. “Het schrijven van deze boeken heeft mij geholpen om me bewust te zijn van wat ik doe en wat werkt voor mensen met ASS, waardoor ik het ook aan anderen door kan geven.”

 4. 2004 - Lezingen

  De verschijning van het boek Geef me de 5 bracht een storm van aanvragen op gang voor de lezingen van Colette. Meteen vanaf het begin werkte ze met videobeelden om op een toegankelijke manier autisme te laten zien. Dat was uniek voor dat moment, maar is ook nu nog steeds heel waardevol. De lezingen waren elke keer weer uitverkocht. Zalen tussen de 500 en 800 mensen waren meer regel dan uitzondering. Mensen zonder kaartje moesten naar huis gestuurd worden. Een aantal van hen probeerde buiten door de ramen de lezing te volgen. Op een keer stond Colette in een theater haar lezing te presenteren met op het podium 30 extra stoelen, waarop mensen zaten die in de zaal geen plaats meer konden bemachtigen.

 5. 2005 - Cursussen

  In antwoord op de vele vragen van ouders, leerkrachten en begeleiders uit de zorg start Colette met het geven van cursussen. Eerst vanuit huis. De zolderkamer wordt ingericht als cursusruimte, het koffieapparaat op de gang draait overuren en - heel handig – op de kinderen in huis kan live geoefend worden. Inmiddels is het aanbod uitgegroeid en worden er bijna dagelijks cursussen gegeven door het hele land, door Colette opgeleide professionals.

 6. 2006 - Autimaat

  Autimaat, het behandelcentrum van de Geef me de 5 organisatie, is sinds 2006 uitgegroeid tot een, door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, WTZi erkende GGZ-instelling. Autimaat is gespecialiseerd in de behandeling van gezinssystemen, naschoolse begeleiding en wonen voor mensen met autisme.

 7. 2010 - Autisme Vriendelijkheidsprijs

  Voor haar werk voor mensen met autisme krijgt Colette in 2010 van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) de Autisme Vriendelijkheidsprijs uitgereikt. Dit is de eerste keer dat deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt. Massaal is op Colette gestemd, waardoor deze prijs, in de vorm van een bronzen beeldje, haar ten deel valt.

 8. 2013 - Licentiehouders

  Colette gunt het iedereen met autisme: dat zij de wereld begrijpen en door de wereld begrepen worden. Daarom is het volgens haar noodzakelijk dat de mensen om hen heen autisme begrijpen en een positief contact met hen weten op te bouwen, waardoor er basisrust komt. Problemen kunnen dan worden opgelost en ontwikkeling bevorderd. Dit zijn de vijf pijlers van Geef me de 5 die worden doorgegeven aan licentiehouders in heel Nederland. Organisaties die volgens de basishouding en pijlers van Geef me de 5 werken en ook blijvend hierin worden ondersteund. Geef me de 5 gaat voor Nederland autisme proof!

 9. 2013 - Start groot wetenschappelijk onderzoek

  Fabienne Naber van de Erasmus Universiteit Rotterdam leidt een groot wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de methodiek Geef me de 5. Samen met een team wordt onderzoek verricht zowel in de gezinnen als in het onderwijs, de zorg en de kinderopvang. De eerste resultaten zijn veel belovend. We wachten gespannen af.

 10. 2014 - Post HBO opleiding

  De post-hbo-opleiding is gestart naar aanleiding van de vele vragen uit het land om ook op dit niveau Geef me de 5 educatie te bieden. Het was een uitdaging om naast de theorie het praktische van Geef me de 5 op post-hbo niveau te behouden. Dat is volgens de studenten heel goed gelukt! De opleiding is direct vanaf het begin aangemerkt als landelijk erkende post-hbo-opleiding door het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland). De opleiding levert elk jaar weer veel studenten af, die heel enthousiast Geef me de 5 in hun eigen werkveld toepassen.

 11. 2015 - Kinderopvang

  Op 3 juni 2015 openen de organisaties Geef me de 5 en Autimaat de deuren van een eigen reguliere kinderopvang waar ook wordt gewerkt volgens de Geef me de 5 methodiek. De duidelijkheid en voorspelbaarheid van Geef me de 5, die voor mensen met autisme zo goed werkt, blijkt ook voor jonge kinderen een zeer waardevolle aanpak. Niet boos worden of straffen, maar uitleggen. Geen ‘nee’, maar ‘wat wel’. Kinderen leren al heel jong overleggen en met respect voor elkaar delen, hulp vragen en hulp bieden. Bijzonder om te zien hoe blij de ouders met deze kinderopvang zijn en hoe veilig en vertrouwd de kinderen zich er voelen.

 12. 2017 - Dit is autisme

  ‘Dit is autisme’ van Colette de Bruin is de langverwachte opvolger van ‘Geef me de 5’ en ‘Auti-communicatie’. In ‘Dit is autisme’ wordt de praktische methodiek van Geef me de 5 wetenschappelijk onderbouwd door dr. Fabienne Naber.

  Lees meer

Dit zeggen anderen over Geef me de 5

"We spreken nu als team een gezamenlijke taal."
"We keken dwars door Sander heen."
"Ik zie in de praktijk dat het echt werkt."