Formulier herroepingsrecht

Formulier herroepingsrecht van Geef me de 5 bv te Doetinchem,

Download PDF

Formulier voor ontbinding / herroepingsrecht Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen,


Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen / levering van de volgende dienst herroep:

Bestelgegevens

Adresgegevens

* Deze velden zijn verplicht