Vergoeding voor een Geef me de 5-cursus aanvragen bij de gemeente

Heb jij een kind met autisme, wil je graag een Geef me de 5-cursus volgen en wil je onderzoeken of je in aanmerking komt voor een vergoeding door de gemeente? We helpen je graag een beetje op weg.

Gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg

In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg (begeleiding en behandeling bij kinderen van 0 tot 18 jaar) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, begeleiding bij mensen van 18 tot 100 jaar). De gemeenten hebben contracten met zorgaanbieders uit hun regio. Wanneer je een hulpvraag hebt, dan kijkt de gemeente welke gecontracteerde zorgaanbieder hierbij aansluit en regelen zij de vergoeding onderling met deze zorgaanbieder (Zorg in Natura).

Wanneer je zorg wilt van een aanbieder die geen contract heeft met de gemeente, dan kan dit via het persoonsgebonden budget (pgb).

Op de site van de Sociale Verzekeringsbank wordt uitleg gegeven over het pgb. Ga naar hun website voor de meest actuele informatie:  https://www.svb.nl/nl/pgb/pgb-in-het-kort/wat-is-een-pgb

De methodiek

Vraag zelf een pgb aan bij jouw gemeente

Geef me de 5 is een kennisinstituut en geen zorgaanbieder, daarom kunnen wij geen contract afsluiten met gemeenten. Zelf een pgb aanvragen bij jouw gemeente is daarom de enige mogelijkheid om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding van onze cursus door de gemeente. Het is nodig dat je goed onderbouwt wat je zorgvraag is en waarom je denkt dat de cursus van Geef me de 5 jou gaat bieden wat nodig is.

LET OP: elke gemeente werkt anders, heeft andere procedures, andere regels en een andere aanpak. We kunnen helaas niet beloven dat jouw gemeente de cursus gaat vergoeden. Wel kunnen we het je wat makkelijker maken. Volg hiervoor onderstaande stappen en gebruik de downloads.

Stap 1. Neem contact op met jouw gemeente

De afdeling jeugdhulp heeft bij elke gemeente een andere naam, soms is dat Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), soms anders. Hoe die afdeling in jouw gemeente heet en hoe je die kunt bereiken, kun je het beste opzoeken op de website van jouw gemeente. Geef vervolgens aan dat je een hulpvraag hebt en hierover graag een gesprek wilt.

Heb je al een contactpersoon bij de gemeente, bijvoorbeeld een wijkcoach? Maak in dat geval een afspraak met jouw contactpersoon. Die kan achterhalen wat mogelijk is.

 

Stap 2. Bereid het gesprek met de gemeente voor

In het gesprek met de gemeente is het van belang dat je heel duidelijk kunt verwoorden wat je zorgvraag is en wat de Geef me de 5-cursus hierin voor je kan betekenen.

Bereid dit gesprek voor aan de hand van onderstaande downloads:

Voor de gemeente is het volgende van belang:

Geef me de 5 verzorgt cursus, geen begeleiding. De omschrijving in de indicatie kan als volgt worden omschreven: cursus voor ouders/opvoeders waar zij leren hun kind met autisme, de budgethouder, te begeleiden.

 

Pgb-aanvraag goedgekeurd? Dit zijn de vervolgstappen

Heeft jouw gemeente deelname aan de cursus goedgekeurd? Gefeliciteerd! Dan kun je je nu inschrijven via onze website.

 

Stap 3. Schrijf je in voor de Geef me de 5 cursus

Ga naar de bestelpagina van de cursus die je wilt volgen.

Kies bij het betaalscherm voor ‘PGB’.

Vul daar jouw eigen BSN-nummer in (van de cursist) en van de pgb-budgethouder (het kind waarvoor je de cursus volgt). Deze gegevens komen vervolgens op de factuur te staan die je binnen 10 werkdagen ontvangt.

 

Stap 4. Mail ons het formulier van de SVB

Neem contact op met het zorgkantoor waar je onder valt en informeer welk formulier je moet downloaden van de website van de SVB. Vul dat formulier in, zodra je je hebt ingeschreven voor de cursus. Het gedeelte dat door de zorgverlener moet worden ingevuld, mag je overslaan.

Het formulier bevat ook vragen met betrekking tot de kosten. De indicatie kan zijn toegekend zijn in uren, dagdelen of dagen. Zoals het is toegekend, zo moet je ook invullen op de zorgovereenkomst. De cursus kost voor particulieren € 558,00 p.p. (start 2023) of € 600,00 p.p. (start 2024) voor 4 dagen à 6 lesuren per dag.

 

4 dagen x 6 lesuren per dag = 24 uur

Uurtarief 2023 = 558,00 / 24 = € 23,25

Uurtarief 2024 = 600,00 / 24 = € 25,00

 

4 dagen x 2 dagdelen = 8 dagdelen

Dagdeeltarief 2023 = 558,00 / 8 = € 69,75 

Dagdeeltarief 2024 = 600,00 / 8 = € 75,00
 

Dagtarief 2023 = 4 dagen = 558,00 / 4 = € 139,50 

Dagtarief  2024 = 4 dagen = 600,00 / 4 = € 150,00

 

Mail het ingevulde formulier in zijn geheel naar info@geefmede5.nl. Wij vullen de laatste gegevens in, ondertekenen het en sturen het weer retour naar jou.

Dien het door ons ondertekende formulier in bij de SVB, samen met de factuur. De SVB betaalt de cursus dan aan ons. Je hoeft dus niets voor te schieten.

 

Ben je zelf de zorgverlener van jouw kind?

Heb je al een pgb en ben je in dat kader zelf de zorgverlener van jouw kind? Dan verschilt het per gemeente of je de cursus uit het Wlz-pgb mag betalen. Doorgaans volgen gemeenten en zorgverzekeraars de vergoedingenlijst Wlz-pgb. Zie voor actuele informatie de website van Per Saldo.

 

Als je de cursus vanuit dit budget mag betalen, download dan het Declaratieformulier Bijkomende zorgkosten, onderteken het zelf en laat het ondertekenen door Geef me de 5 en upload het formulier via ‘Mijn PGB’ op de website van de SVB.