Geef me de 5 Basiscursus Logopedie

Een unieke cursus voor logopedisten

Geef me de 5 bij Autisme

Bij mensen met autisme kunnen problemen in de taal-, spraak- en communicatieontwikkeling het gevolg zijn van storingen in het brein. Als je daarmee rekening houdt in je aanpak, verdwijnen de problemen en bevorder je bovendien de positieve communicatie en zelfstandigheid.

Geef me de 5 ontwikkelde daarom, in samenwerking met logopedist Marieke Vaessen, een vierdaagse cursus speciaal voor logopedisten.

De inhoud van deze cursus is in te zetten bij cliënten en leerlingen van alle niveaus; vanaf een IQ boven de 30 tot en met hoogbegaafdheid.

Door de mix van theorie, video’s en oefeningen krijg je inzicht in het brein en de oorzaken van gedrag, toegespitst op taal-, spraak- en communicatieproblemen. Je leert hoe je adequaat daarmee kunt omgaan. Na elke cursusdag ga je naar huis met concrete handvatten voor de logopedische hulp die je kunt inzetten.

Tijdens deze cursus is er veel ruimte voor interactie en persoonlijke vragen. Na iedere cursusdag krijg je de opdracht om bepaalde werksituaties te filmen. De tweede, derde en vierde dag starten we met deze films. Zo leer je van elkaar, krijg je tips op maat en wordt de theorie gekoppeld aan jouw eigen praktijk. Je merkt gelijk verschil.

“Deze cursus werpt beslist een andere licht op de logopedische hulp die je kunt inzetten bij de taal-, spraak- en communicatieontwikkeling van cliënten en leerlingen met een autismespectrumstoornis.”

Specificaties

Inhoud

Op deze dag staat de gefragmenteerde informatieverwerking en het sociaal niet herkennen van cliënten met autisme centraal. De logopedisten leren wat dit voor gevolg heeft voor de communicatie van hun cliënten. Daardoor kunnen ze zich beter in hen verplaatsen en begrijpen hoe miscommunicatie ontstaat. Ook leren ze beter afstemmen op de cliënten met autisme. We leggen het fundament voor positief contact in allerlei situaties.

Dagprogramma

Deze dag gaan we dieper in op hoe cliënten met autisme informatie verwerken. De logopedisten krijgen inzicht in de storingen in het brein die dat proces belemmeren. Centraal staan foute koppelingen, over- en ondergevoelig reageren en moeite met betekenis verlenen. Wat heeft dit voor gevolg in de communicatie van hun cliënten. Zo helpen ze cliënten met autisme de wereld beter te begrijpen en kunnen ze hem of haar nieuwe communicatievaardigheden aanleren.

Dagprogramma

Deze dag staat in het teken van duidelijkheid bieden. De cursist ontdekt hoe het komt dat iemand met autisme snel een vol hoofd heeft en niet verder kan werken of leren. En hoe komt het dat hun cliënten woordvindingsproblemen hebben, hunnen zinnen vaak niet afmaken, of van de hak op de tak gaan. Logopedisten krijgen handvatten om hun cliënten hierbij te helpen.

Dagprogramma

Op deze laatste cursusdag richten we ons op het bouwen van referentiekaders, zodat de cursisten de cliënt met autisme kan helpen meer grip op de wereld te krijgen. Meer grip op zichzelf, meer grip op de sociale regels en meer grip op de omgeving. Vanuit dat veilige basisfundament kan de cliënt zich zoveel mogelijk ontwikkelen van persoonsafhankelijk naar zelfstandig.

Dagprogramma

 

  Cursusgroepen bestaan uit zowel ouders als professionals (m.u.v. de cursus logopedie).

Accreditatie & studieuren

Deelname aan deze cursus levert het volgende aantal PE punten op:

AccreditatiePuntenUren
ADAP 74,50 74,50
Als je voor de accreditatiepunten in aanmerking wilt komen kun je bij de inschrijving van de cursus jouw beroepsgroep kiezen en jouw persoonlijk registratienummer invoeren. Ben je dit vergeten?
Dan kun je de accreditatie alsnog aanvragen als je bent ingelogd. Kijk onder het kopje ‘mijn cursussen/opleidingen’. 
Let op: na start van de cursus worden accreditatie aanvragen niet meer geaccepteerd.
Na afloop van iedere positief gevolgde cursusdag ontvang je een certificaat om te uploaden voor de herregistratie bij jouw beroepsgroep.

Om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten moet je aan de volgende eisen voldoen:
  • Lees vooraf de verplichte literatuur, deze boeken zijn niet inbegrepen bij de cursusmaterialen:
    • Auti-communicatie; Colette de Bruin
    • Dit is autisme; Colette de Bruin
  • Lever tijdens de cursus in overleg met de trainer jouw eigen beeldmateriaal in;
  • Verplichte aanwezigheid, je mag per cursusdag niet meer dan 30 minuten gemist hebben.

SKJ

Onze cursussen zijn door het SKJ geaccrediteerd voor Jeugd-en Gezinswerkers.

Registerplein

Onze cursussen zijn door het Registerplein geaccrediteerd voor Cliëntondersteuners en GGZ-agogen.

Let op: Om de studiepunten te verkrijgen moet je jouw ontvangen  certificaten uploaden in jouw profiel bij het SKJ of het Registerplein.

 

Wanneer wordt deze cursus gegeven?

Cursusdagen Tijd Prijs Locatie  
13-09-2024 04-10-2024 25-10-2024 15-11-2024 09:00 tot 16:30 € 1.048,00 Capelle a/d IJssel,
BCN
Inschrijven