Buitenhorst Bennekom

Buitenhorst, centrum voor autisme

Buitenhorst, centrum voor autisme biedt sinds 2010 hulp en begeleiding aan kinderen en jongeren met de diagnose ASS. Dit doet zij volgens de methodiek ‘Geef me de 5’. Deze methodiek is wetenschappelijk onderbouwd en internationaal erkend!

Bij Buitenhorst kijken we verder dan autisme als een beperking. Wij zien het kind dat ondanks autisme en soms dankzij autisme, unieke gaven en talenten heeft gekregen en wij helpen hem die gaven en talenten te gebruiken.

Zij legt daarbij de focus op het aanleren van vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied en op het aanleren van (praktische) vaardigheden.
Zij bieden groeps,- individuele,- en ouderbegeleiding, logeer mogelijkheden, opvang voor schooluitvallers en psycho-educatie. Ook geeft zij workshops. Bij de 2 erkende Leer-werkbedrijven kunnen jongeren werkervaring opdoen voor de stap naar de arbeidsmarkt.

Tegelijkertijd vervult Buitenhorst een signaalfunctie naar de buitenwereld (voorlichting op scholen en preventieve hulpverlening), met als doel dat er meer bewustwording komt van wat ASS inhoudt en daardoor ook meer acceptatie.

Terug naar overzicht
Meentweg 10
6721 NW Bennekom
https://www.buitenhorst.nu 06-23154349 Licentiehouder sinds 2015 Begeleiding tot 18 jaar, Dagbesteding, Werken Gelderland