De Hartekampgroep – PPG Team

De Hartekampgroep biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en zich richt op wonen, dagbesteding en ambulante ondersteuning.

Het team Praktisch Pedagogische Gezinsbehandeling is onderdeel van de tak Kind en Gezin en bestaat uit vier gezinsbehandelaars. De doelgroep voor PPG zijn ouders met een kind van 0-18 jaar met een verstandelijke beperking en vaak cormobide problematiek.

Het PPG team geeft opvoedondersteuning aan ouders en het gezin daarom heen waarbij de hulp in de thuissituatie plaatsvindt en richt zich op vragen van ouders met betrekking tot de opvoeding en ontwikkeling van het kind. De visiebouwstenen vanuit de PPG zijn praktisch en methodisch, oudergericht, vraaggericht, samenwerkingsgericht, competentie- en systeemgericht.

Uitgangspunt van een PPG traject is dat er aansluiting wordt gezocht bij ouders in cultuur, de gewoonten, de taal en normen en waarden. PPG is een methodiek om samen met ouders te onderzoeken welke krachten en competenties aanwezig zijn en welke lastige situaties zij ervaren. PPG ondersteunt ouders in hun proces met hun kind(eren) om uiteindelijk na het inzetten van de adviezen weer zelf verder te kunnen.

Terug naar overzicht
Vondelweg 517
2026 BH Haarlem
https://hartekampgroep.nl/ 023-5101415 Licentiehouder sinds 2021