De Voornse Hoeve

De Voornse Hoeve biedt 24-uurs woonzorg en dagbesteding aan mensen met een autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking.

De Voornse Hoeve bestaat uit twee woonlocaties en een dagbestedingslocatie waar met circa dertig collega’s voor drieëndertig bewoners wordt gezorgd.

Aan hen wil de Voornse Hoeve een veilige plek bieden, waar zij kunnen groeien, en die bijdraagt aan hun geluksgevoel.

 

Terug naar overzicht
Molendijk 25
3233 LN Oostvoorne
https://www.devoornsehoeve.nl 0181-870020 Licentiehouder sinds 2022 24-uurs woonzorg en dagbesteding Zuid-Holland