Het Mosterdzaad

Het Mosterdzaad is een kleine christelijke organisatie die begeleid wonen biedt.

Op de ene locatie in een groep, dan zijn we een kleine maatschappij en een groot gezin. Waar aan de voorkant van de boerderij het begeleidingsechtpaar woont en aan de achterkant heeft iedereen een eigen zit/ slaapkamer, eten we gezamenlijk, en bieden we veel structuur en stimuleren mensen richting zelfstandigheid.

Op de andere locatie hebben we 10 zelfstandige appartementen onder een dak met een begeleidingsechtpaar die voor in de boerderij woont. Daar bieden we ook de dagbesteding.

En we bieden ambulante begeleiding bij mensen thuis.

Terug naar overzicht
Beneden Westerdiep 127
9645 AJ Veendam
https://hetmosterdzaad.nl 0598-395888 Licentiehouder sinds 2015 Begeleiding tot 18 jaar, Begeleiding volwassenen, Dagbesteding, Werken, Wonen Groningen, mensen uit Drenthe en Friesland in overleg.