Onstaheerd

Welkomboerderij Onstaheerd is zoals onze naam al verklapt een boerderij. We verzorgen heel veel dieren en bewerken daarnaast ook nog het land. Het is een heerlijke plek waar altijd genoeg te doen is en te beleven. Naast alle boeren activiteiten voorzien we mensen in het antwoord op hun hulpvraag. 

Op de Onstaheerd wonen en werken Wridzer en Petra Datema. Beiden zijn hulpverleners met jaren ervaring. Wridzer als leraar en coach voor rebound/schakel leerlingen. Petra als verpleegkundige, beeldend therapeut en als autisme-expert. 

Ons aanbod:
Op de Onstaheerd hebben we een speciaal programma voor kinderen en jongeren die tijdelijk niet kunnen deelnemen aan onderwijs op school. Op de boerderij krijgen de kinderen educatieve dagbesteding in een echt klaslokaal en behandeling. (Dit houdt in dat de kinderen en jongeren een eigen schoolprogramma kunnen volgen met daarnaast ruimte voor praktijk. Om te onderzoeken waardoor het nu niet lukt op een school en wat er nodig is, wordt er ook meegekeken door de therapeut en de orthopedagoog. Vervolgens worden tips en handreikingen geboden welke weer ingezet kunnen worden tijdens het dagprogramma.)
De Onstaheerd biedt tevens ambulante begeleiding op de locatie. Tijdens de begeleiding wordt een breed scala aan activiteiten gebruikt om te werken aan persoonlijke doelen. Dit kan individueel en in de groep. De een komt een uur per week, anderen een woensdagmiddag of een hele zaterdag.
Zoals genoemd bieden we ook therapie. Therapie gaat om jezelf leren kennen. Weten welk gedrag handig is en wat juist niet. Daarna is het tijd om nieuw gedrag te leren toepassen. Dit bovenstaande kan in gesprek, maar wij doen dit hier met beelden materialen, paarden, sport en spel.
Als laatste in dit rijtje, maar niet minder belangrijk is de gezins- en ouderbegeleiding. We kunnen meekijken in het gezin, observeren van de behoeften en daarin helpen te voorzien. Dit zou bijvoorbeeld het inzetten van structuren kunnen zijn. 

Wij leveren zorg via coöperatie dichtbij, zij hebben contracten met alle gemeenten in Groningen en gemeenten in Drenthe.

Nieuwsgierig? Neem gerust contact op.

Terug naar overzicht
Singelweg 2
9771 BC Sauwerd
https://www.onstaheerd.nl 06-13 15 19 21 Licentiehouder sinds 2020 Ambulante begeleiding, ervaringsgerichte behandeling, begeleiding in het gezin, programma voor jongeren die uitvallen in het VO, gericht op terugkeer of schakelen Provincie Groningen