SBO Aquamarijn

SBO Aquamarijn is een school voor christelijk speciaal basisonderwijs. Een school voor kinderen die een afgestemde begeleiding nodig hebben om hun kwaliteiten te laten zien. SBO Aquamarijn gelooft in kinderen, ook in kinderen bij wie het niet allemaal vanzelfsprekend gaat. Het onderwijs op onze school wordt afgestemd op de mogelijkheden en kwaliteiten van de kinderen. Dat geeft ze vertrouwen in hun eigen kunnen, want ieder kind wil zich ontwikkelen en zelfstandig worden.

Bij deze ontwikkeling spelen de leraren op onze school een belangrijke rol. Zij laten de kinderen weten, vertrouwen te hebben in hun mogelijkheden en hebben hoge verwachtingen met betrekking tot het bereiken van het gestelde doel. Op SBO Aquamarijn is de onderwijsorganisatie overzichtelijk en voorspelbaar voor kinderen die behoefte aan een duidelijke en heldere communicatie nodig hebben. Door goed te kijken en met respect af te stemmen op wat het kind nodig heeft, hoeft het kind niet te overleven in voor hem een chaotische wereld, maar kan het zich stap voor stap ontwikkelen naar zelfstandigheid.

De afgelopen jaren is voldoende ondersteunende expertise ontwikkeld om het onderwijs af te stemmen op de behoeften van deze leerlingen. Het hele team heeft zich bekwaamd in de methodiek ‘Geef me de 5’ van Colette de Bruin en de school mag zich m.i.v. 2016, als tweede school in Nederland, licentiehouder noemen. De school heeft een nauwe samenwerking met ‘Geef me de 5’, zodat voortdurend aan kwaliteitsverhoging gewerkt wordt. Daarnaast wil SBO Aquamarijn meewerken aan een kwalitatieve verspreiding van de ‘Geef me de 5’ methodiek in de regio.

Terug naar overzicht
Brandemeer 35
8918 CT Leeuwarden
https://www.sbo-aquamarijn.nl 058-2662271 Licentiehouder sinds november 2016 Basisonderwijs Friesland