6 misverstanden rond de diagnose ASS

Moet ik een diagnostisch onderzoek laten doen? Wil ik dat ik (of mijn kind) een sticker, label, diagnose krijgt? En zo ja, wat levert dat op? Met deze vragen worstelen veel mensen die vermoeden dat zijzelf autisme hebben, of hun kind. Geef me de 5 helpt 6 misverstanden rond de diagnose ASS uit de wereld, zodat je zelf de afweging kunt maken.

Misverstand 1: ‘De diagnose autisme is noodzakelijk.’

Met of zonder diagnose kun je op zoek naar aanpassingen en hulpmiddelen die jou het leven makkelijker maken. Als jij al een aanpak hebt die werkt en waardoor jij en je omgeving steeds minder problemen ervaren, dan voegt een diagnose niets toe.

Ervaar je echter belemmeringen in je dagelijks functioneren, dan opent een diagnose de deuren naar financiering van professionele hulp: thuis, op school, op je werk of in de dagbesteding.

Na het laten uitvoeren van een diagnostisch onderzoek ervaren veel mensen rust, ongeacht de uitslag. Want de resultaten geven kaders, een denkrichting. ‘Dit is er aan de hand. Nu kan ik gericht op zoek naar een aanpak die daarbij aansluit.’ Twijfels die ouders hebben over de opvoeding of die je zelf hebt over je functioneren op school of je werk, worden verleden tijd doordat je duidelijkheid hebt over de oorzaak.

Misverstand 2: ‘Door de diagnose autisme is alles ineens anders.’

Iets wat je misschien niet bewust denkt, maar wat onbewust wel kan meespelen, is het gevoel dat met een diagnose ineens alles anders wordt, dat jíj anders wordt. Maar mét diagnose ben je nog steeds dezelfde als daarvoor. Niet specialer of minder waard. Het enige wat anders is, is dat je duidelijkheid hebt over wat er aan de hand is. Wat je daarmee ‘moet’ (of kunt), hangt af van waar jij tegenaan loopt.

Met de diagnose autisme, kun je jezelf beter leren begrijpen. Dat geldt ook voor je omgeving. Onze boeken, lezingen en cursussen geven inzicht in de informatieverwerking van mensen met autisme en in het gedrag dat daaruit volgt. Bovendien reiken we enorm veel tools aan die jij of jouw omgeving op maat kan leren toepassen.

Misverstand 3: ‘De diagnose autisme is een brandmerk.’

Het is absoluut niet noodzakelijk om iedereen op de hoogte te brengen van dat je de diagnose autisme hebt. Je bent vrij om zelf te beslissen aan wie je het wel of niet vertelt. Weeg af wat het je oplevert. Krijg je er meer begrip of hulp door? Snapt je omgeving dan beter waarom je op een bepaalde manier reageert of hoe jij het beste leert? Dan is het verstandig om het te delen. Is dat niet het geval, dan is er geen reden om het te vertellen.

Misverstand 4: ‘De hele omgeving moet worden aangepast als je autisme hebt.’

De eerste reactie na een diagnose is soms ‘overbescherming’. Degene met de diagnose of de omgeving probeert zoveel mogelijk prikkels te vermijden. Daar is niets mis mee als je snel overprikkeld bent, maar je zou jezelf of de ander met autisme tekortdoen als je deze maatregelen blijvend doorvoert. Je kunt altijd kiezen: de omgeving aanpassen óf leren omgaan met prikkels.

Misverstand 5: ‘Autisme is een excuus voor vervelend gedrag.’

De buitenwereld weet niet altijd wat autisme inhoudt. Niet iedereen begrijpt dat het geen onwil, maar onmacht is als je trager of anders reageert op een (sociale) situatie omdat je autisme hebt. Straf of boosheid heeft dan ook geen enkele zin. Daar ben je niet mee geholpen. Wat wél helpt is dat de omgeving op een andere manier naar je gaat kijken: de Auti-bril opzet en anders gaat communiceren. Dat is waar Geef me de 5 zich voor inzet.

Als jij, je kind of iemand uit je omgeving de diagnose autisme heeft, kun je je verdiepen in de oorzaak van het ongewenste gedrag. Daarmee kun je ook aan de omgeving helder uitleggen wat er aan de hand is en sterker nog: het geeft handvatten om toe te werken naar meer duidelijkheid, positief contact en zelfstandigheid.

Misverstand 6: ‘Met autisme is er geen kans op verbetering.’

Autisme is geen ziekte en de diagnose is geen oordeel. Het is de vaststelling dat in jouw brein dingen anders werken en dat je daardoor tegen belemmeringen aanloopt. Met diagnose kun je leren begrijpen wat er aan de hand is en hoe je miscommunicatie, vervelende (sociale) situaties en ongewenst gedrag kunt voorkomen. Het beeld dat sommige mensen met autisme nooit zelfstandig kunnen functioneren, is achterhaald. Ook kun je als je autisme hebt, weldegelijk handiger worden in sociale situaties. De Geef me de 5-methodiek heeft bewezen dat mensen met autisme zich ontwikkelen van persoonsafhankelijk, via structuurafhankelijk naar zelfstandig. Met op jouw afgestemde hulp uit je omgeving is veel mogelijk!