Schoolstress bij autisme

Het is de vijfde week van de zomervakantie. Waar het aan het begin van de vakantie even wennen was, is het nu weer terugschakelen naar de dagelijkse gang van zaken. Wanneer er sprake is van autisme betekent dit vaak: weerstand.

Met de volgende tips kun jij jouw kind met autisme op weg helpen naar een goede start na een vakantie. Tip 6 is voor jou zelf!

1. Terug naar het ritme

Begin op tijd met het terugkeren in het normale ritme. Welke onderdelen van het normale ritme kun je al terugbrengen in de laatste week van de vakantie? Denk hierbij aan bedtijden en eetmomenten, maar ook aan de hoeveelheid uitjes en afspraken.

2. Dagstructuur

Als je een dagstructuur had (pictogrammen, planbord, agenda, lijstje), breng deze dan alvast weer in beeld en bespreek dit samen. Je kunt er samen voor gaan zitten of het tussendoor benoemen: ‘Nog vijf dagen en dan begint school weer. Dan gaat de wekker ’s ochtends weer, gaan we weer direct aankleden, ontbijten, …’

3. Regels en afspraken

Waar je in de vakantie misschien niet moeilijk doet over een extra ijsje of logeerpartijtje, gaat dat nu weer veranderen. Bespreek dit. Benoem dat het hoort bij vakantie dat dingen ‘anders’ gaat, ,maar dat het vanaf… weer gaat zoals ‘normaal’. Je kunt er ook voor kiezen om in de laatste week van de vakantie de ‘oude regels’ al weer in te voeren.

4. Voorbereiden op school/werk

Als er zaken veranderen na de vakantie, is het belangrijk dat je je kind hier alvast op voorbereidt. Denk aan: welke leerkracht is er, zijn er andere taken of lessen, zit je kind aan een ander tafeltje, is er een andere buschauffeur? Visualiseer de veranderingen.

Zijn er veel veranderingen? Benoem dan vooral ook wat hetzelfde blijft, dat geeft houvast.

5. Voorbereiden op wen-tijd

De omslag na een vakantie gaat weer wennen zijn. Benoem dit ook! Handig is om, met de kennis van jouw kind met autisme in je achterhoofd, te vertellen hoelang die wen-tijd duurt. Geef een eindtijd voor het wennen, zo is het te overzien. Bijvoorbeeld: ‘Na een week ben jij alweer gewend.’ Benoem ook alvast wat bij jouw kind hoort als hij/zij moet wennen: ‘Je bent dan snel moe, hebt een vol hoofd, denkt veel na over dingen, ..., dat is heel normaal.’

6. Wen-tijd voor jou

Dan heb je alles goed voorbereid voor je kind en vergeet je jezelf. Herkenbaar? Bedenk dat het ook voor jou wennen is om weer te starten na een vakantie. Dat hebben we allemaal. Handig is om ook jezelf hierop voor te bereiden. Alleen al het bewust zijn van het feit dat je weer moet wennen aan de omslag, kan je helpen.

Een goede start na de vakantie gewenst!