Actueel

« Terug naar overzicht

Extra vragenlijst voor onderzoek. Doet u mee?

01 april

Onderzoek Cirkel van Autisme Spectrum Symptomen – Deel II

Vorig jaar deden wij een oproep of zoveel mogelijk mensen de vragenlijst wilden invullen ten behoeve van onderzoek naar kenmerken die bij autisme horen. Nu zijn we weer een stap verder in dat proces en heeft de onderzoeker 35 nieuwe vragen. Daarom doen wij opnieuw een oproep. Doet u (weer) mee?

 

BELANGRIJK ONDERZOEK

Colette de Bruin (grondlegger van de Geef me de 5-methodiek) en dr. Fabiënne Naber, (neurofysisch gedragswetenschapper van Erasmus Universiteit Rotterdam) zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuw model dat de gedragskenmerken van mensen met en zonder autisme beter in kaart brengt. Dat is hard nodig, omdat de huidige gedragskenmerken die gebruikt worden bij de diagnosestelling van autisme een te eenzijdig beeld schetsen. Als autismekenmerken onderbelicht blijven, kan dat leiden tot ernstige psychische klachten en zelfs tot foutieve diagnoses. Vooral bij vrouwen lijkt dat het geval.

Om de gedragskenmerken zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen en meer te weten te komen over zowel alle sterke als alle belemmerende eigenschappen van mensen, doet Fabiënne Naber een grootschalig onderzoek. U kunt daaraan bijdragen!

WILT U MEEDOEN AAN DIT ONDERZOEK? VUL DAN DE VRAGENLIJST IN.
(Klik op de link om het onderzoek te openen.)

 

NIEUW MODEL VOOR AUTISMEKENMERKEN

De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het nieuwe model – de Cirkel van Autisme Spectrum Symptomen – verder te onderbouwen en specificeren. Aan de hand van dit model kunnen de verschillen in kenmerken bij autisme worden verklaard. Bovendien laat dit model zien dat bij een toename van problemen in de informatieverwerking de gedragskenmerken veranderen van talent in belemmering. Ook laat het model zien dat ieder mens wel enkele eigenschappen heeft die ook binnen het autistisch spectrum vallen. Als er te veel kenmerken zijn die het functioneren belemmeren, is er sprake van autisme.

Meer informatie over de Cirkel van Autisme Spectrum Symptomen vindt u op deze poster.

 

HOE HET ONDERZOEK IN ZIJN WERK GAAT

Eerst stellen we enkele algemene vragen waarmee we de ingevulde vragenlijsten kunnen groeperen. Het onderzoek is anoniem, tenzij u aangeeft dat wij u persoonlijk mogen benaderen voor meer vragen. Dit is niet verplicht. Uw persoonsgegevens worden niet gepubliceerd in de onderzoeksresultaten.

Vervolgens krijgt u 35 stellingen voorgelegd.
Lees iedere stelling zorgvuldig en vink dan het antwoord aan dat het meest op u van toepassing is. Denk hier niet te lang over na, meestal is de eerste gedachte het beste.
Voor iedere stelling is een vijftal antwoordmogelijkheden gegeven: 1) past helemaal niet bij mij, 2) past niet zo bij mij, 3) neutraal, 4) past een beetje bij mij en 5) past helemaal bij mij.

Alle ingevulde lijsten worden verwerkt op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het invullen van de vragenlijsten kost u ongeveer 10 minuten. Daarna klikt u op 'verzenden'.

 

WIE MAG ER MEEDOEN AAN HET ONDERZOEK

Iedereen kan meedoen! Mensen met en zonder autisme van alle leeftijden, mannen en vrouwen, van alle culturen. Iedereen dus. Ook als u onze vorige vragenlijsten niet heeft ingevuld, kunt u nu meedoen.
Iedereen is uniek en heeft unieke eigenschappen, hoe meer ingevulde vragenlijsten wij ontvangen, hoe beter wij de cirkel kunnen specificeren.

Kent u anderen die willen meedoen? Delen mag!

 

OP DE HOOGTE BLIJVEN

Houd de website van Geef me de 5 www.geefmede5.nl en onze socialmediapagina’s in de gaten. Zodra we meer weten, maken we dit uiteraard bekend.

Namens Colette de Bruin en Fabiënne Naber hartelijk dank voor uw medewerking!